Ambtenarenrecht

De overheid moet bezuinigen en in overheidsorganisaties zoals gemeenten, scholen en ministeries groeit de onrust bij ambtenaren. In afwachting van grote reorganisaties wordt alvast stilzwijgend gereorganiseerd. Daardoor kan ook uw baan onder druk komen te staan. Bij eerlijkambtenarenrecht kunnen wij u bijstaan bij problemen over uw rechtspositie.

Eerlijkambtenarenrecht is onderdeel van eerlijkmetrecht. Eerlijkambtenarenrecht is gespecialiseerd in het bijstaan en begeleiden van geschillen op het gebied van het ambtenarenrecht en het onderwijsrecht. Eerlijkambtenarenrecht weet derhalve als geen ander hoe een ambtenaar of een werknemer in het onderwijs moet worden begeleid bij geschillen of problemen.

Voor snel en deskundig advies tegen zeer scherpe tarieven, bent u bij ons aan het juiste adres

Bel nu voor direct een eerste advies!

Ontslagvergoeding

17/12/2014|

Ontslagprocedure ambtenaar

15/12/2014|

Rechtspositie raadsgriffier van de gemeente

23/05/2014|

Het ontslagrecht voor ambtenaren en de werkloosheidsuitkering

16/09/2012|

Disciplinaire maatregelen

Als ambtenaar kunt u disciplinair worden gestraft indien u zich schuldig hebt gemaakt aan plichtsverzuim. Er zijn drie vormen van [...]

Wij werken onder meer voor: